Text Size

Interviews

Dejan Georgievski
25/05/2012 - 12:44

Во рамките на Форумот на Светскиот самит за информатичко општество за 2012 година (WSIS Forum 2012), Марија Руксандра Стоическу, независна истражувачка и консултантка, ја интервјуираше Анриета Естерхујзен (Anriette Esterhuysen), извршна директорка на Асоцијацијата за прогресивни комуникации (Association for Progressive Communications APC).

Dejan Georgievski
29/03/2012 - 21:34

Здружението за креативен развој „Слап“ од Осиек е организација што се занимава со развојни проекти за поттикнување на социјалното вработување, општествено одговорното работење, меѓусекторската соработка, а преку својот тренинг центар работи на одржливоста на организациите на граѓанското општество. Во 11-те години работа, успешно се спроведени серија проекти. Во моментов „Слап“ работи на спроведувањето на осум проекти финансирани од...