Text Size

Multimedia and resources

Dejan Georgievski
21/04/2013 - 18:25

Земјите од Западен Балкан не успеаја да ги избегнат глобалните трендови наведени во најновиот Индекс на демократија за 2012 година: Демократијата во застој, што го подготви Разузнавачката единица на Економист, објавен минатата недела....

Dejan Georgievski
24/08/2011 - 00:00

Една нова студија, „Неискористени потенцијали: Фондови на европските фондации за жени и девојки“, подготвена по нарачка на Мама Кеш (Mama Cash), успева да го документира и представи целиот дијапазон, дистрибуцијата и разноликоста на европските фондови наменети за жени и девојки. Студијата беше спроведена во 2010 година од страна на Foundation Center и „Вајсблат енд асошиејтс“ (“Weisblatt & Associates”)....