Text Size

Vijeće za štampu BiH apelira: Tačno, fer i objektivno izvještavanje o građanskim protestima u BiH

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini u četvrtak (27. februara) uputilo je apel medijima u kome se kaže da se u izvještavanju o aktulnim protestima građana/ki i društveno-političkoj krizi, drže profesionalnih novnarskih standarda.

Tačnim, fer i objektivnim izvještavanjima će se spriječiti širenje dezinformacija, manipulacija javnim mnijenjem, te širenje panike, straha i opće nesigurnosti građana/ki.

VZS dalje ukazuje na činjenicu da manipulativno izvještavanje i zavođenje javnosti pogrešnim informacijama predstavljaju najteže prekršaje novinarskog izvještavanja sa nesagledivim posljedicama koje takve informacije mogu imati u osjetljivom vremenu kako je trenutno u BiH.

Dužnost novinara/ke i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana/ki za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama.

Uz puno poštivanje načela slobode medija i slobode uređivačke politike, te razumijevanje uloge medija kao jednog od stubova demokratije, Vijeće za štampu u BiH apelira na poštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, Član 1 – Interes javnosti, koji interes javnosti definira kao „postupak i/ili informaciju kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije“.

(Izvor: Vijeće za štampu u BiH)

Share this