Text Size

Freedom of information

Dejan Georgievski
02/03/2016 - 09:35

Fondacija Metamorfozis je jučer, 1. Marta 2016. godine, u EU Info-centru u Skoplju, makedonskim građanskim organizacijama, novinarima, građanima i javnosti predstavila četiri nove web-aplikacije sa otvorenim podacima. Četiri aplikacije su odabrane kao najinovativnije i najkorisnije na Konkursu za podršku projekata vezanih za otvorene podatke, sprovedenog 2015. godine.

Dejan Georgievski
22/02/2015 - 15:41

Udruženje novinara Makedonija (ZNM) predstavilo je, na svečanosti održanoj 10. fevruara, 2015. godine, u Klubu Novinara u Skoplju, dobitnike nagrade za životno djelo „Krste Misirkov“ i nagradu „Jašar Erebara“ za godišnje postignuće na polju istraživačkog novinarstva.

Dejan Georgievski
12/02/2015 - 14:57

Makedonija ostaje najgore rangirana od svih zemalja Evrope i Zapadnog Balkana u Indeksu slobode štampe koji svake godine priprema organizacija Reporteri bez granica, uprkos napredku od sedam mjesta na rang-listi. U najnovijem izvještaju za 2015. godinu, Makedonija je rangirana na 117. mjestu od 180 država koje...

Dejan Georgievski
11/05/2014 - 18:36

Zemlje Zapadnog Balkana sve su odreda rangirane u grupi "djelimično slobodnih” država u najnovijem Izvještaju o slobodi medija za 2014. godinu američke organizacije Freedom House. Najbolje rangirane, sa ocjenom 10 od mogućih 100 poena (...

Dejan Georgievski
24/02/2014 - 08:21

Centar za monitoring izbora Kuće ljudskih prava i demokratije upozorio je da plasiranje neproverenih informacija iz istraga u medije u cilju diskreditacije političara ozbiljno ugrožava slobodne i fer izbore u Srbiji.

Dejan Georgievski
14/02/2014 - 10:07

Svi moderni ustavi garantuju osnovna ljudska prava i slobode, slobodu govora, slobodu izražavanja i - zabranjuju cenzuru. Takav je i naš. Uprkos tome, ovih dana još više nego inače, ove slobode su izložene napadima kroz različite oblike, kako otvorenih tako i onih pritajenih, pritisaka.

Dejan Georgievski
13/02/2014 - 08:57

Indeks slobode štampe u svijetu za 2014. godinu koji je jučer, 12. fevruara 2014. godine, objavila organizacija Reporteri bez granica, izdvaja Makedoniju i Crnu Goru kao dvije države Zapadnog Balkana u kojima sloboda štampe i sloboda izražavanja nastavljaju da se suočavaju sa ozbiljnim...

Dejan Georgievski
08/01/2014 - 09:22

Ogranak Balkanske istraživačke mreže u Srbiji (BIRN Srbija) pretstavio je novi web-portal www.meravlade.rs, koji ocenjuje u kojoj meri i na koji način  su realizovane predizborne najave i obećanja stranaka vladajuće koalicije iznete tokom predizborne kampanje u proleće 2012. Godine.