Text Size

Hrvatska - Dislajkam mržnju

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Vlada Hrvatske uključila se u kampanju Vijeća Europe NE govoru mržnje na internetu (No hate speech on the Internet), koja je ovih dana i službeno predstavljena.

Do kraja decembra kampanja NE govoru mržnje na internetu provodit će se na nacionalnoj razini. Opći cilj kampanje je informirati i senzibilizirati javnost, posebno djecu i mlade, o poštivanju ljudskih prava kao i o negativnim utjecajima govora mržnje.

Mlade osobe će svojim proaktivnim djelovanjem na internetu, u školi i zajednici osvještavati sebe i druge šta je govor mržnje i kakve posljedice takav neprihvatljivi način izražavanja može imati.

Pojedine aktivnosti kampanje usmjerit će se prvenstveno na djecu i mlade u dobi od 13 do 19 godina (aktivnosti koje se planiraju provoditi u školama), a ostalim aktivnostima obuhvatit će se šira populacija djece i mladih. 

Osim ukazivanja negativnih posljedica govora mržnje na internetu, aktivnostima će se poticati na poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti kojima je osnova nacionalno porijeklo, rasna i etnička pripadnost, boja kože, ekonomski status/imovinsko stanje, spol, rodni identitet, spolna orijentacija itd. 

Pored navedenih aktivnosti, kampanja NE govoru mržnje na internetu čiji promotivni spot možete vidjeti ovdje,  imat će i druge offline aktivnosti: seminare, događaje za mlade, flash-mob itd.

(Izvor: Netokracija Foto: facebook.com/dislajkammrznju)

Share this