Warning: Table './oneworld_oneworldseeorg/cache' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './oneworld_oneworldseeorg/cache' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache SET data = 'a:823:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"owpsee\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:27:\"menu_secondary_links_source\";s:0:\"\";s:25:\"drupal_http_request_fails\";b:1;s:15:\"install_profile\";s:7:\"default\";s:17:\"node_options_page\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:12:\"comment_page\";s:1:\"0\";s:14:\"theme_settings\";a:22:{s:11:\"toggle_logo\";i:1;s:11:\"toggle_name\";i:0;s:13:\"toggle_slogan\";i:0;s:14:\"toggle_mission\";i:0;s:24:\"toggle_node_user_picture\";i:0;s:27:\"toggle_comment_user_picture\";i:0;s:13:\"toggle_search\";i:0;s:14:\"toggle_favicon\";i:1;s:20:\"toggle_primary_links\";i:1;s:22:\"tog in /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './oneworld_oneworldseeorg/cache' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables:sh' in /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './oneworld_oneworldseeorg/cache' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache SET data = 'a:0:{}', created = 1419295691, expire = 0, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'variables:sh' in /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc:135) in /home/oneworld/public_html/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc:135) in /home/oneworld/public_html/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc:135) in /home/oneworld/public_html/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/oneworld/public_html/includes/database.mysql.inc:135) in /home/oneworld/public_html/includes/bootstrap.inc on line 739
Transparentnije finansiranje i kontrola finansiranja udruženja | OneWorldsee platform for southeast Europe
   
Text Size

Transparentnije finansiranje i kontrola finansiranja udruženja

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu je juče Vladi Srbije uputilo Predlog uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, koja je prva regulative koja na celovit način i jedinstvenim osnovama uređuje kriterijume, uslove i način dodele sredstava za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta Republike, kako i za kontrolu korišćenja tih sredstava.

Vlada Srbije razmatraće regulativu za finansiranje programa od javnog interesaVlada Srbije razmatraće regulativu za finansiranje programa od javnog interesa

 

Uredba uvodi transparentnost u postupak dodele sredstava za finansiranje ovih programa, između ostalog i propisivanjem da je nadležni organ dužan da na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi javni konkurs, listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, odluku o izboru programa, kao i druge podatke i akte koji se objavljuju u skladu sa ovom uredbom.

Pored zakonske obaveze da najmanje jedanput godišnje učine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja sredstava, udruženja će imati i obavezu da nadležnom organu kvartalno dostavljaju izveštaj o realizaciji programa. Takođe, nadležni organ je u obavezi da prati realizaciju programa i obavlja kontrolu njegove realizacije, kao i da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava ako utvrdi nenamensko trošenje.

Nakon donošenja Zakona o udruženjima 2009. godine, pomenutom uredbom u potpunosti će se zaokružiti pravni okvir koji uređuje rad i delovanje udruženja u Srbiji i stvoriti podsticajno okruženje za realizaciju programa od javnog interesa i jačanje partnerskih odnosa države i nevladinog sektora, navodi se u saopštenju. (Izvor: Građanske inicijative)

Share this