Text Size

Vizija i misija

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Fondacija Jedan svijet – platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) je mreža građanskog društva u virtuelnom svijetu interneta koja pretpostavlja:

"Aktivnu i efikasnu online zajednicu u Jugoistočnoj Evropi, ujedinjenu u naporima za postizanje bržeg demokratskog razvoja i pozitivnih promjena unutar građanskih društava u regionu, putem interaktivnih platformi i saradnje (na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou)”.

Naša misija je:

  • osigurati podršku povezivanju zajednica u regionu, omogućavajući njihovu saradnji putem lokalnih sadržaja na lokalnim jezicima
  • postati bitan ponuđač informacija, osiguravajući da će različiti glasovi dostići do publike kojoj se obraćaju
  • prerasti u obrazovni centar koji nudi treninge na različite teme i o različitim pitanjima
  • koristiti internet i neovisne tehnologije kao alatke društvenih promjena u građanskim društvima u regionu Jugoistočne Evrope
  • kreirati mreže i partnerstva sa organizacijama koje rade na poljima zagovaranja, informacija i komunikacije, medija, ljudskih prava, rodne jednakosti, aktivizma i održivosti.
Share this