Text Size

Fondacija OWPSEE ukratko

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

OneWorld – platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) je mreža građanskog društva koja deluje u virtuelnom svijetu interneta. Još uvijek, a vjerovatno zauvijek, i posle tri godine teškog, posvećenog rada punog entuzijazma, owpsee zadržava dva u velikoj mjeri paralelna identiteta. Prvo, kao i ranije, ostajemo višejezična i multimedijska platforma za organizacije građanskog društva koje žele da komuniciraju sa širom publikom. To znači puno vijesti o kampanjama, gorućim pitanjima koja članovi, partneri i korisnici žele da iskomuniciraju sa širom publikom. Naš portal www.oneworldsee.org i novije platforme koje podržavamo koriste informacije kako bi omogućili saradnju građanskog društva u regionu i učenja jedni od drugih. Kroz raznolike strategije, ali uvijek sa istim ciljem, naš drugi identitet je da smo zajednica i mreža za građansko društvo koja proizlazi iz građanskog društva. Građanskom društvu nudimo znanje o određenim temama, pitanjima i trendovima, i pomažemo organizacijama građanskog društva da sarađuju. Izgradnja kapaciteta i umrežavanje usmjerene su ka tim ciljevima. Tim fondacije Owpsee može organizovati blogove, mreže, događaje i kurseve obuke (Digitalno pripovedanje, Migracija u F/LOSS). Kako bi odgovorili na zadatke koje postavlja naša misija, Owpsee kanalizira sve aktivnosti, programe i inicijative u dve kategorije:

  1. Informacije i znanje: Promocija i obrada lokalnih sadržaja koje su proizvele organizacije građanskog društva (OGD). Jačanje sposobnosti, uloga i uključivanja OGD-a u procese izgradnje kapaciteta na polju informatičkih i komunikacijskih tehnologija (IKT).
  2. Umrežavanje i regionalna saradnja: Fokusiranje aktivnosti Fondacije na širenju i jačanju mreža ogranizacija građanskog društva, kao i promocija i kreiranje održivih modela regionalne saradnje.

 

Ubeđeni da svijet nije neutralan sam po sebi i da sredstva moraju odgovarati ciljevima, odabrali smo da sve naše inicijative, programe i događaje propustimo kroz filtre:

  • Otvorenosti informatičkih i komunikacijskih tehnologija: otvorenost sadržaja, infrastrukture, standarda.
  • Rodno osvješteni pristup: rodna osviještenost kao preduslov za dekonstrukciju koja će dovesti do jačanja raznolikosti i rodne ravnopravnosti.
Share this