Text Size

AIDS

luan
09/12/2013 - 18:50

Për ekspertët e shëndetit publik, shifrat e larta të personave të diagnostikuar me HIV gjatë 10 mujorit të 2013, janë një kambanë alarmi për Ministrinë e Shëndetësisë e cila duhet të ndërhyjë urgjent me fonde me qëllim parandalimin e rasteve.

Në një seancë dëgjimore në Komisionin Kuvendor të Shëndetësisë, infeksionisti Arjan Harxhi u shpreh se testimi vullnetar është rruga më e mirë e parandalimit, por në QSUT dhe në të gjitha qendrat e këshillimit të HIV ky shërbim nuk ofrohet...

Emiljan Dyrmishi
29/04/2012 - 19:24

Koalicioni per te Drejtat Seksuale dhe Shendetit te Grupeve te Marxhinalizuara paraqiti resented its Raportin e Te Drejtave Seksuale dhe Shendetesore te Grupeve te Marxhinalizuara per vitin 2011 ne Maqedoni. Rapoti mbulon te drejtat dhe lirite e grupeve te marxhinalizuara dhe rastet e shumta te dhunimit te ketyre te drejtave nga individet,...