Text Size

Formohet Grupi koordinues për të drejtat e komunitetit LGBT

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Qeveria e Kosovës, në mbledhjen e së mërkurës, ka miratuar vendimin për themelimin e Grupit Këshillëdhënës dhe Koordinues në nivelin Nacional të Republikës së Kosovës për të drejtat e komunitetit LGBT (Lesbike, Gej, Biseksual dhe Transgjender).

Po ashtu u tha se ky Grup Këshillëdhënës dhe Koordinues për të drejtat e komunitetit LGBT themelohet me qëllim që të krijohet një partneritet dhe bashkëpunim i rregullt ndërmjet institucioneve vendore, ndërkombëtare dhe organizatave joqeveritare që punojnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komunitetit LGBT.

Share this