Text Size

Forumi i Politikave – Kultura e Konkurrences se ndershme ne Shqiperi

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Me 14 dhjetor 2011, European Movement Albania ne bashkepunim me Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizoi forumin e radhes te politikave “Kultura e konkurrences se ndershme ne Shqiperi”. Te ftuar ne kete forum ishin: Znj. Lindita (Milo) Lati, Kryetare e Autoritetit te Konkurrences dhe Z. Gjergj Buxhuku,Perfaqesues i Konfindustrise. Forumi mblodhi se bashku perfaqesues te institucioneve rregullatore shteterore, komunitetit te biznesit si dhe botes akademike, te cilet diskutuan mbi politikat e konkurrences dhe  problematiken e tij.

Forumi i hap me fjalen pershendetese te Drejtorit Ekzekutiv te EMAs, Z. Gledis Gjipali, i cili theksoi se ky aktivitet i sherben perçimit te informacionit dhe debatit tek publiku i gjere duke mos e kufizuar ate ne grupet e vogla te eksperteve. Dimensioni ekonomik eshte nje oaz i ri frymezimi per EMA-n i cili do te shfrytezohet me tej per te sjelle analiza me te thelluara dhe cilesore ne kete drejtim.

Per te theksuar rendesine e kriterit ekonomik, Drejtori i FES per Shqiperine Z. Michael Weichert, solli shembullin e fushates elektorale te zgjedhjeve amerikane te 1992 ku ndryshimin ne rezultat e solli fokusi tek ekonomia. Ai theksoi se duke qene se ne dy vitet e fundit opinioni publik eshte i tej ngopur me lajme dhe informacione nga situata politike, kthimi i vemendjes ne çeshtjet qe lidhen me interesin e drejtperdrejt te secilit prej nesh merre rendesi te veçante, ndaj inkurajoi EMA-n per tu thelluar akoma edhe me shume ne kete  drejtim.

Znj. Lindita (Milo) Lati, Kryetarja e Autoritetit te Konkurrences beri nje prezantim te hollesishem te filozofise mbi te cilen operon ky institucion. Ajo u ndal ne menyre te veçante ne mekanizmat eficente per rritjen e kultures se konkurrences ne Shqiperi si nje tregues i zhvillimeve pozitive. Sipas Znj. Lati puna e Autoritetit te Konkurrences ka ardhur ne rritje nga viti ne vit duke iu referuar numrit te vendimeve dhe çeshtjeve te ngritura nga biznesi dhe trajtuar nga Autoriteti.

Nderkohe perfaqesuesi i Konfindustrise, Z. Gjergj Buxhuku gjate fjales se tij theksoi rendesine e konkurrences si nje nder shtyllat kryesore mbi te cilat ngrihet ekonomia kapitaliste. Z. Buxhuku percolli per audiencen problemet e ketij komuniteti lidhur me ekzistencen e monopoleve apo oligopoleve. Kjo si pasoje e nje tregu te vogel dhe te varfer e cila potencialisht ben te mundur shfaqjen e elementeve jo konkurrues. Sektori i sherbimeve dhe ai i importeve nga jashte mbeten sektoret me problematik te ekonomise shqiptare te cilat duhen targetuar gjate punes se Autoritetit. Sipas Z. Buxhuku, shkalla e konkurrences lidhet drejtperdrejte me mundesine qe tregu u ofron operatoreve te ndryshem per te operuar ne ekonomine e tregut.

Gjithashtu gjate forumit Znj. Evisi Kopliku, hulumtuese prane EMA-s prezantoi gjetjet kryesore te punimit “Kultura e konkurrences se ndershme ne Shqiperi”, pergatitur nga grupi i eksperteve. Punimi ofron nje pasqyre te plote te zhvillimeve te fundit lidhur me politikat e konkurrences ne Shqiperi, duke identifikuar faktoret kryesore qe pengojne zhvillimin e nje kulture konkurrence te ndershme e te drejte midis aktoreve te tregut. Nje fokus te veçante ne punim i kushtohet edhe rolit te institucioneve ne kuader te mbrojtjes se konkurrences se ndershme dhe hedh drite mbi instrumentet ne dispozicion te tyre per te rritur kulturen e konkurrences tek entet publike, komuniteti i biznesit dhe qytetaret (konsumatoret) ne pergjithesi.

Forumi politik u ndoq nga nje sesion diskutimesh ku perfaqesues te Autoritetit te Konkurrences, enteve te tjera rregullatore, komunitetit te biznesit dhe botes akademike diskutuan se bashku lidhur me politikat e konkurrences dhe problematikat e saj ne realitetin shqiptar. Forumi i politikave u pasqyruar gjeresisht ne median e shkruar dhe ate vizive.
Burimi: EMA – European Movement Albania

 

Share this