Text Size

Trajnime

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Trajnimet që ofron owpsee kanë për qëllim të përmirësojnë njohuritë e teknologjive të TIK brenda shoqërisë civile në rajon, për të zhvilluar ose përmirësuar aftësitë se si të komunikojnë me anë të mediave dhe të rritin ndërgjegjësimin mbi çështje të caktuara sociale, mediatike, politike dhe të drejtave të njeriut. Modulet e trajnimit janë zhvilluar të pavarur ose të përshtatura për bashkëpunim me rrjetet e trajnimit të njohura si Shoqata për Komunikim Progresiv (APC), Amarc, Media Diversity Institute (MDI), etj.

Trajnimet tona zhvillohen rreth
teknologjive të medias, informacionit dhe të komunikimit të cilat trajtojnë çeshtje e tema specifike, janë:

  • Media
  • raportimi tradicional
  • raportimi i diversitetit
  • gazetaria avokuese
  • radio raportimi

 

Share this