Text Size

Komuniteti yne

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Rrjetet Globale

Owpsee eshte anetar ne dy rrjete globale: OneWorld.net dhe Shoqata per Komunikime Progresive. Me ata ne ndajme vlerat e diversitetit, vizionit kritik dhe fuqine e teknologjive te informacionit dhe te komunikimit per platforma te hapura qytetare. Se bashku ne lidhim audiencen globale, rajonale, kombetare dhe lokale.

Rrjeti OneWorld perfshin pese kontinente dhe prodhon permbajtje ne 11 gjuhe te ndryshme, te publikuara ne faqet nderkombetare te tij, edicione rajonale dhe kanale tematike. Ne sjellim se bashku te rejat me te fundit dhe pamje nga mbi 1600 organizata qe promovojne ndergjegjesimin per te drejtat e njeriut dhe luften ndaj varferise ne rang boteror. Shumica e ketyre produkteve jane prodhuar nga pjesmarres te vendeve jugore me te varfra dhe grupe te marxhinalizuara njerezish ne bote.

Shoqata per Komunikime Progresive-APC eshte nje organizate nderkombetare me anetaresi dhe nje rrjet global per organizatat e shoqerise civile qe nga viti 1990 dhe ka per mision qe te fuqizoje dhe mbeshtesi organizatat, levizjet shoqerore dhe individet te mendojne dhe te perdorin mjetet e informimit te teknologjise se informimit dhe komunikimit (T.I.K). Iniciativat globale, projektet dhe fushatat e bashkepunimit e kane bere APC nje komunitet te gjalleruar ku mund te mesohet dhe te behet avokati per politika publike: Global Information Society Watch (GISWatch); APC women; fushata TakeBackTheTech (TBTT) , GenderIT, dhe Gender Evaluation Methodology (GEM).Share this